Възрастови хармоници Автор: Mirabella


Хармониците са използвани в астрологията векове наред. Добиват широка популярност главно чрез трудовете на Джон Ади (John Addey, Harmonics in Astrology, Cambridge Circle Ltd., 1976). Използването на възрастта като хармонично число и прилагането й към натала за по-подробното му изучаване и предсказване на събития е сравнително нова концепция, разработена от автралийския астролог Рос Харви през 1983г.
Възрастовите хармоници (age harmonics) са средство на модерната предсказателна астрология. Австралийският астролог Димок Броуз ги нарича “the cutting edge of astrology” (в страницата му има много разработени примери). Използват се и като метод за ректификация на наталната карта. Кратка статия на Д. Броуз по темата – http://alabe.com/AgeHarmonics.pdf. Техниката за постояване на възрастов (годишен) хармоник не е сложна. Взимат се данните от наталната карта – Aсцендент (АС), Зенит (МС), позиции на планетите и се свеждат до градуси до 360, започвайки стандартно от 0 гр. в Овен. Така например, 5 гр. и 12 мин. в Телец отговарят на 35 гр. и 12 мин. След като се направят тези преобразувания, получените данни се умножават по числото, съответстващо на годишния хармоник, който ни интересува. Това число е възрастта на индивида. Например, ако искаме да изчислим годишния хармоник за 20-тата година на даден индивид, умножаваме градусите, съответстващи на наталния му АС, с числото 20. Куспидите на останалите домове се получават чрез градусите на хармоничния АС, тъй като хармониците използват равнодомнна домова система (Д. Броуз е експериментирал с домофикацията на Порфирий, отчитаща и мястото на настъпването на разглежданото събитие, като според него тази домова система дава най-добри резултати). Наталното МС също се умножава с числото на възрастта (20 в примера) и така се получава т. нар. плаващо МС в хармоника, което има по-голямо значение от куспидата на 10-ти дом. По същия начин се постъпва и с наталното положение на всяка планета.
Числата, получени след умножаване на наталните позиции, се редуцират до по-малки от 360 чрез изваждане на 360 от тях колкото пъти е необходимо. Хармоникът от примера действа от 20-тата до 21-вата година на индивида (от рожден ден до рожден ден), подобно на солара.
Според Д. Броуз много по-точни резултати се получават при използване на т. нар. месечни (monthly age harmonics) и още повече при дневните хармоници (daily age harmonics). За месечните хармоници наталните позиции се умножават по числото на възрастта + 0.0833 (1/12 от градуса) за всеки месец след първия от рожденния ден в съответната година (за първия месец след рожденния ден се умножава само с възрастта). Следователно за получаването на дневен хармоник, наталните позиции се умножанат по точната възраст на индивида в дадения ден. Хармоникът се разглежда самостоятелно, а също и наложен върху натала. Дневните хармоници често се разглеждат и в сравнение с годишния. Астрологът Димок Броуз препоръчва първо да са направи самостоятелнен оглед на хармоника като за него от голямо значие са ъгловите домове, плаващото МС и вертексът. Той съветва да се определи доминантата (the dominant feature) в картата, като дава следните указания за нейното откриване: 1. Планета в ъглов дом или в съвпад с плаващото МС, вертекса или АС.
2. Птоломеев (мажорен) аспект със възможно най-малък орбис. Съвпадите са най-силни както обикновено. Аспектите между планети са по-важни от аспектите между планети и точки.
3. Планети, свързани в конфигурации (вкл. и с участието на минорни аспекти).
4. Стелиум в дом.
5. Самостоятелна планета (единствена планета в даден елемент, кръст или тип домове; singleton на англ. ез.), издигната високо в картата или в опозиция на други планети.
Д. Броуз препоръчва изследване на доминантната характеристика в хармоника във връзка със значението на участващите в нея планети и домовете, в които се намират и/или управляват.
Няколко интересни статии по темата с приложения в практиката – http://aliceportman.com/?p=274,http://aliceportman.com/?p=248, http://aliceportman.com/?p=1743, http://aliceportman.com/?p=1071. Построяване на хармоници с програмата Solar Fire (Линк за изтегляна на Solar Fire Gold 7.0.1, за инсталиране следвайте указанията във файла note.txt от архива). След като постоите наталната си карта в програмата, я маркирате в прозореца с наличните карти и отивате в контролната лента най-отгоре, като от нея избирате първото подменю Charts. От Charts избирате Harmonic\Transform и се появява нов прозорец. В него попълвате дата, час (и място) за изчисляване на дневния хармоник, а от менюто долу в дясно на прозореца избирате Harmonic Age и натискате OK.
За построяване на годишен хармоник от Charts избирате отново Harmonic\Transform, но в новопоявия се прозорец, долу в дясно маркирате опцията Harmonic Chart. В малкото поле под надписа Harmonic попълвате възрастта на индивида за съответната година, с която работите. По същия начин постъпвате и ако ви интересува месечен хармоник. С тази разлика, че числото, което вписвате в полето, не е цяло, а се получава по формулата “възраст + X. 0.0833″, където X е номерът на поредния месец след рожденния ден на индивида. За месеца, съдържащ рожденния ден, X=0, за следващия – X=1 и т.н.