Кой е „най-добрият астролог” ? Автор: Рени


Заявка за морал, абстрактна идея, емоционална реакция или практическо запитване се крие в заглавието ?
Отворена тема, тема с продължение или пък тема за разсъждение, а може би тема по задължение, тема от съжаление или тема за одобрение, и тема за потвърждение, защо не и от уважение...към Астрологията ,която е значима ,защото може да демонстрира,че животът се поддава на смислена интерпретация.


Е, нека тогава да интерпретираме заглавието на темата чрез астрологичните методи, похвати, защото всяко индивидуално, личностно изказване за нещата и за света („външният свят") по принцип, е теза относно теорията ни за нас самите(„вътрешният свят”).


Не ползвах червено, когато рисувах написаното, защото скицирам все още, не пуснах музика, защото все още не съм се разпяла, само отключих една врата ...
Кратка, скучна и не вдигаща рейтинг тема, но пък провокираща изява, в астрологичен спектакъл, ако разбира се има желаещи актьори.