Автор Тема: Леви и десни аспекти - публикация на Цветомир Делийски  (Прочетена 16635 пъти)

Papy

  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 7912
В тази статия ще се спрем на разликата между левите и десните аспекти. Ще обясним пра­вилата, по които се преценява кои аспекти принадлежат на едната и кои на другата група, и ще се спрем на значението им[1].

Целта на тази статия е да разкрие само малка част от възможностите за анализ на аспектите. Още в самото начало искам да отправя няколко предупреждения към всички колеги, както и към хората с интереси в областта на астрологията. Първо, статията представя сбит преглед на част от анализа на аспектите в хороскопа, тоест това е само елемент от анализа им. Ако използвате само описаните в тази статия методи, без да правите и други оценки на сигнификаторите, то резултатите ви ще са слаби, а получените изводи дори може да са грешни. Не забравяйте също, че допълнителните методи за анализ трябва да са от сходен по време исторически период от еволюцията на астрологията. Второ, статията е посветена на класическата астрология и това изключва Уран, Нептун и Плутон както от представените тук методи, така и от анализа и използваните примери. Същото се отнася за всички фиктивни точки. И накрая, но не на последно място, искам да подчертая, че класическите техники за анализ и оценка изискват стриктно следване на процедурата и правилата и всяко безпричинно отклонение от метода води само и единствено до грешки. Тоест, ако не сте сигурни защо правите нещо и какво целùте с това, по-добре не се захващайте изобщо. Така ще си спестите разочарованието, че правилата и методите на класическата астрология “не действат”. Освен всичко изброено дотук, имайте предвид и факта, че за овладяването тънкостите на класическата астрология се изискват повече търпение, постоянство и време от необходимите за изучаването на съвременната астрология!

Кратка теория

Кои аспекти са леви и кои десни

Съществува едно много лесно правило. Според него (погледнете схемата), ако една планета аспектира третия, четвъртия и петия знак от нея (по посоката на движението й през Зодиака), то аспектът е ляв, а ако аспектира деветия, десетия и единадесетия знак от нея, той е десен.

Леви и десни аспекти

Коя ще е водещата планета, от която ще отброим деветия, десетия или който и да е там знак?! Ако две планети са в аспект, за едната това може да е десен аспект, а за другата ляв.

Ако мислено си представим, че сме в средата на хороскопа, а планетите ни заобикалят, тогава всички аспекти, които една планета, намираща се мислено точно пред погледа ни, сключва с планетите от дясната ни страна, ще са десни, а аспектите, които тя сключва с планетите от лявата ни страна – леви.

Какво значение се крие зад това разделение на аспектите? Според Димитър Кожухаров, интерпретацията на термина се крие във видимото движение на планетите по небесната сфера. Изгрявайки, планетата “вижда” чрез лъчите си (аспектите си) другите планетите пред нея. Следователно, тя е обърната “с лице” към тях и “с гръб” към всички планети зад нея. Ето защо десният аспект е по-директен, по-силен, характерът му е активен, мъжки, дневен, докато левите аспекти са индиректни, действието им е скрито и следователно пасивно, женско и нощно.

Естествено, както във всички области на астрологията, така и тук мненията на отделните автори се различават. Например, за Дебора Холдинг, У. Лили и Ал Бируни десните аспекти са по-силни от левите, докато за гръцките астролози е обратното – левите аспекти са по-силни от десните.

Според мен, когато се говори за сила и/или слабост на левите и десните аспекти, трябва да се уточни дали се има предвид примарното движение на планетите (от изгрев през горна кулминация и залез до долна кулминация) или говорим за зодиакално движение – по реда на знаците. Ако бъдат направени тези уточнения, и двете групи ще имат право! Така аспектите, сключени по реда на знаците (зодиакално) и обратно на домовете (мунданно) ще са винаги по-силни от сключените по реда на домовете (мунданно) и обратно на реда на знаците (зодиакално).

Дали аспектът е ляв или десен има значение за тълкуването, тъй като квадратът с малефиците е по-лош, когато е десен, отколкото когато е ляв, а тригонът на бенефиците е по-мощен, когато е десен. Тоест, става ясно, че десните аспекти са винаги по-ясно и активно изразени – квадратурите носят повече неприятности, а секстилите и тригоните – повече сполука и придобивки. Обратното, левите квадратури губят своята сила, а левите тригони и секстили дават по-малко плодове или се изявяват най-вече на емоционално ниво.

Оттук може де се изведе генерално заключение, че всички десни и положителни аспекти (тригони и секстили) за Юпитер, Венера, Луната, Меркурий и всички десни и отрицателни аспекти (квадрати) за Слънцето, Сатурн, Марс са от особено значение.

Докато левите и отрицател­ни аспекти (квадрат) за Слънце, Сатурн, Марс и леви и поло­жителни аспекти (секстили и тригони) за Юпитер, Венера, Луната, Меркурий са по-слаби и незначителни пред огледалните си еквиваленти.

Нека сега отново при­помним някои основни характеристики.

Квадрат

При квадрата имаме противоборство на планетните принципи, които са в постоянен конфликт и въпреки това трябва да работят заедно. При квадратурата решението на проблема се съдържа в самия аспект. Тоест квадратът дава и средствата за собственото си решаване. Така личността, справяйки се с пречките и препятствията в живота, постепенно решава и вътрешните си конфликти и проблеми и расте материално, емоционално и духовно.

Независимо от нивото на преработка, този аспект винаги оставя у човека известно неудовлетворение, копнеж и усещане, че е могъл да постигне повече и да се справи по-добре.

Тригон

Тригонът дава заложби и преимущества, за които човек не се е трудил и не е дал нищо от себе си. Те са дар от съдбата, от Бога. Човек ги приема като даденост, като нещо, което никога не ще го изостави. Аспектът дава защита и възможност за хармонизиране както на соб­ствената личност, така и на всичко около човека - други хора, събития, ситуации.

Ако обаче притежателят на аспекта само консумира, без да влага нищо от себе си, аспектът губи своята стойност за околните и показва само външния си блясък. Тригонът облагородява всичко, до което се докосне, дори и негативните страни на характера и лошите постъпки.

Секстил

Секстилът, също като тригона, дава заложби и дарове, но те трябва да бъдат развити и заслужени. Затова и дости­женията чрез този аспект дават по-малки, но по-трайни плодове. Ако при тригона човек смайва със заложби и качества своите учители, то при секстила след известно време, прекарано в труд и усилия, той надминава тези свои учители.

С този аспект човек твор­чески подхожда към хармонията, чиито проводник е, и може да я направлява и моделира, докато при тригона човек е само предавател и транслатор на тази хармония, без да може да се намесва и да оформя.

Левите и десни квадратури на Сатурн

Сатурн в квадратура с Юпитер – ако Сатурн е в дясна квадратура на Юпитер, това дава опасности, свързани с пътешествията и с професио­налната реализация, намаляване на бащините средства, трудности в разбирателството поради вечни междуособици, а също така и телесно отслабване и нещастие за родителите.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, прогнозата за влиянието на този аспект става по-добро – родителите може да се издигнат до известно социално поло­жение, а роденият ще може да изкарва прехраната си (когато за това има указания в съответните домове на хороскопа) сам, за разлика от дясната квадратура, когато конфликтите с начал­ниците или подчинените вечно ще му пречат да се придвижва напред и нагоре бързо и според заслугите си.

Сатурн в квадратура с Марс – ако Сатурн е в дясна квадратура на Марс, то роденият винаги ще среща пречки в делата си. Той ще е изложен на чести болести и опасности, здравето му ще е крехко, а организмът – слаб. Всички заболявания ще протичат с трески, изпотяване, студена пот. Прогнозата относно обществе­ния статус също не е положи­телна.

Роденият ще изхарчи бащините средства и братята му (ако има такива) ще умрат преди него.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то прогнозата е негативна по-скоро за родителите на родения. Те ще са нещастни, а той самият, макар че ще има искреното желание да се занимава с нещо стойностно, ще желае да помогне и ще се ползва с поддръжката на силните на деня, само още повече ще влоши положението си и ще изхарчи бащините средства. Впоследствие ще ги възстанови чрез своите енергични действия, но така или иначе ползата от това няма да е голяма. Подчинените и приятелите му ще са лоши и ще му създават негативна репутация.

Сатурн в квадратура със Слънцето – ако Сатурн е в дясна квадратура, то в най-неблаго­приятния случай предсказанието ще е както за Сатурн в квадратура с Марс. Но при това роденият ще загуби своето достойнство с публичен скандал. В здравословен план опасността от заболявания на нервната система и сърцето е много голяма. Колкото до родителите, то роденият ще трябва да ги издържа, като бащата ще почине преди майката.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то социалната страна на аспекта е изместена изцяло от здравето. Роденият още от детството си ще изостава във физическото си развитие, ще бъде слаб, с крехки кости и бледа кожа, ще боледува често и трудно ще може да си намери подходяща работа.

Сатурн в квадратура с Вене­ра – ако Сатурн е в дясна квадратура с тази планета, то може да прогнозираме загуба на бащино имущество, голяма бедност и много неприятности и нещастия, причинени от жени. Аспектът ще лиши притежателя си от красота и ще му донесе много разочарования в любовта и интимните преживявания.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то голяма част от негативите на аспекта намаляват. При това положение може да се прогнозира, че жените в живота на родения ще са цело­мъдрени, честни, ще обичат мъжа си, но ще го командват и ще го държат под чехъл

Сатурн в квадратура с Мер­курий – ако Сатурн е в дясна квадратура, то роденият ще има някаква вродена болест. Аспектът ще пречи на човека да следва разумните съвети на близките и околните. В социален план, аспектът ще даде завистници и интриганти, които ще го критикуват и тормозят, ще има проблеми с документи и държавни институции. Роденият ще има слаб глас и няма да чува добре.

Ако Сатурн е в лява квадратура, то предсказаното зло ще се намали, още повече ако Марс се намесва смекчаващо чрез положителен аспект. Въпреки това има заплаха от инциденти, а се прибавя и опасност от крадци.

Сатурн в квадратура с Луната – ако Сатурн е в дясна квадратура, то роденият ще е телесно здрав, но апатичен и без енергия. Това е предпоставка роденият да бъде поставен в конфликт или спор с майка си, като е напълно реална възможността да похарчи парите и имотите й.

Ако Сатурн е в лява квадратура, то майката на родения ще бъде постоянно заплашвана от него и ще умре в тъга, болна и изоставена. Роденият ще живее зле и ще се кара постоянно с жена си. Ще изгуби уважението на своите приятели и роднини и ще тъне в немилост.

Леви и десни квадратури на Юпитер

Юпитер в квадратура с Марс – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще е щедър, ще успее в своята търговия или спекулации и ще се ползва с уважението на обществените власти. Но това положение не е добро нито за децата, нито за бащиното имущество и затова в много книги от средно­вековни автори, посветени на темата, се казва, че ро­де­ният първо ще пропилее бащиното имуще­ство (може би поради преко­мерната си щедрост или поради неоправданите рискове в различни области), а след това отново ще си го възвърне.

Ако обаче Юпитер е в лява квадратура, то предсказанието е мно­го по-неблагоприятно. Ро­деният ще води труден живот, като колкото и да се труди, това не ще му носи блага и удовлетворение. Той ще среща много пречки от страна на властите и ще води много съдебни дела, чиито изход ще е спорен. Естествено, и тук важи предупреждението, че този човек ще пропилее бащиното имуще­ство, но за разлика от при дясната квадратура, няма да може да си го възвърне.

Юпитер в квадратура със Слънцето – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият и неговият баща ще спечелят много и ще се ползват с почести и уважение. Тук виждаме влиянието на правилото, което неведнъж сме използвали – а именно, че лошите аспекти на бенефиците не вредят. Както виждате, квадратът не носи успехи в изкуството или интелектуалните търсения, а материалните блага са причина за уважението и известността. Нека не забравяме, че Юпитер е един от сигнифи­каторите на богатството, заедно с Венера.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура обаче, то бащата на родения ще заема високо положение, но ще бъде мразен от своите съседи, роденият ще напусне родното си място (или страна) и ще изгуби своето наследствено имущество.

Юпитер в квадратура с Ве­нера – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще има полза от жените около себе си, също и от съпругата си. Тя (съпругата) ще бъде вярна и честна, постоянна в своето доверие и убеждения.

Ако Юпитер е в лява ква­дратура, роденият ще е развратник и дори неговите партньорки ще имат същия характер и навици. Роденият, мъж или жена, ще обича да се конти и да носи украшения, ще е суетен, превзет, разглезен и мързелив. Понякога ще му се иска да се откаже от лошите си навици, но отново ще се връща към тях, тъй като няма да има сили да тръгне по друг път.

Юпитер в квадратура с Мер­курий – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще е умен, начетен, образован и ще има интерес към окултните науки. Ще владее добре геометрията, арит­метиката, писменото и говоримо слово, философията и астро­логията. Ще живее добър живот, ще се ползва с известно до­стойн­ство и ще има подчинени или слуги, които охотно ще работят за него.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура, роденият ще е хитър, пресмет­лив и коварен, ще се занимава с доноси и клевети и ще бъде не­честен търговец. Близките и слугите му ще го мразят и ще се боят от него.

Юпитер в квадратура с Лу­ната – ако Юпитер е в дясна квадратура с Луната и ако Луната е силна в този хороскоп[2], то роденият ще е уважаван и известен.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура, роденият ще бъде мързелив, отпуснат и нехаен. Често ще допуска грешки и затова, въпреки че ще се ползва с доброто отно­шение на властимащите, които ще му имат доверие, ще изпада в неприятни ситуации, ще има мате­риални загуби и периоди, в които авторитетът му ще страда.

Леви и десни квадрати на Марс

Марс в квадратура със Слън­це­то – ако Марс е в дясна квадра­тура със Слънцето, то ро­де­ният ще претърпи много нещастия, няма да му върви в нищо, което за­поч­не, ще изгуби благата, от­ре­дени му при раждането, и животът му ще стане труден и мъчителен. Въпреки това той има надежда да поправи всички беди чрез собстве­ните си усилия и да възвърне макар и малка част от това, което е притежавал някога баща му.

Ако Марс е в лява квадратура, то роденият трябва да е готов за още по-големи неприятности. При дневно раждане, когато Марс е над хоризонта, това ще е фатално и ще засяга продължи­телността на живота, особено когато квадратурата между Марс и Слънцето обвързва и Асцен­дента[3]. Можем да поясним, че ако Марс е в VII-ми или в Х-ти дом и в аспект с нарастваща Луна, то роденият може да бъде наказан публично[4].

Марс в квадратура с Венера – ако Марс е дясна квадратура, то роденият ще работи за жена и ще й се подчинява. Самият той ще бъде раз­вратен, сластолюбив и безскрупулен. Ако Марс е и в подвижен (променлив) знак, то роденият ще е непостоянен в своите дела и ще се ожени за безнравствена, про­паднала жена, от която ще е зависим.

Ако Марс е в лява квадратура, ще се запазят същите качества на характера, но роденият ще се срамува от открит разврат и ще върши всичко тайно.

Марс в квадратура с Мер­ку­рий – ако Марс е в дясна квадратура, то роденият може да очаква много лоши събития: болести, опасност да бъде обвинен в тежко престъпление, арести и дори затвор. С много усилия и ако притежава достатъчно разум и усърдие, може да избегне тези злини. Опасностите ще се засилят при дневно раждане, а при нощ­ното раждане има шанс за известно смекчаване на обстоятелствата.

Ако Марс е в лява квадратура, роденият ще е извратен, подъл, хитър и умело ще се преструва, криейки истинските си намерения. Събитията ще се стекат така, че той ще вкара в затвора тези, които би трябвало да защитава и подкрепя.

Като цяло, силата на тези заключения зависи от общата кар­тина на хороскопа, но може да се каже, че негативните аспекти на Марс с Меркурий винаги са се свързвали с измамата, некоректно­то отношение и лъжата.

Марс в квадратура с Луната – ако Марс е в дясна квадратура, то роденият ще е болнав и с телесни недъзи. Роденият ще стигне до просешка тояга и ще умре в мизерия. Този аспект носи опасност за родителите, особено ако двете планети са в термите на малефици.

Ако Марс е в лява квадратура, то роденият ще е от низък про­изход, няма да обича да се труди, ще пилее парите си и няма да е годен за нищо. Майка му също ще е груба и проста. В женски хоро­скоп този аспект, независимо от посоката (ляво или дясно), дава много гордост, цинизъм и груби обноски.

Леви и десни квадратури на Венера

Венера в квадратура с Мерку­рий – ако Венера е в дясна квадра­тура с Меркурий[5], то тя издига родения в обществото и го дарява с голяма проницателност и знания, или с умения за майстор в някоя наука или изкуство.

Венера в лява квадратура с Меркурий носи увлечения по на­сладите от плътските удоволствия, които могат да тласнат родения към подлост или да му причинят друго нещастие.

Венера в квадратура с Луната – ако Венера е в дясна квадратура, роденият ще е радостен, щастлив в делата и ще има добра и вярна жена, деца, с които да се гордее, и добре устроен дом.

Венера в лява квадратура ще направи родения вежлив и ловък, ще умее да говори. Майка му, обаче, ще изневери на баща му.

Леви и десни квадратури на Меркурий

Меркурий в квадратура с Луната – ако Меркурий е в дясна квадратура, роденият ще е мъдър, ще умее да говори. Той ще пътува много и трудно ще се установи на едно място.

Ако Меркурий е в лява ква­дра­тура, роденият ще е непо­стоянен, вятърничав, често ще дава лоши съвети.

[1] Поради многото натрупани допълнителни факти за теорията на аспектите и за правилата при използването им, оригиналната статия, публикувана в края на 2002 година, е допълнена, а на места съкратена. Добавени са и два примера. Тоест това, което предстои да прочетете, е подобрена версия на оригиналната статия, подредена в стария формат на броевете №23 и №24 на Астрожурнал.