Автор Тема: Възвратни карти  (Прочетена 17890 пъти)

akruks

  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 13549
    • https://victoryastro.blogspot.com/
Възвратни карти
« -: Септември 02, 2018, 06:04:25 pm »
Възвръщане на планетите- революция

   От латинското revolutio- "възвръщане".
   Времето, когато транзитната планета формира съединение с нейната позиция в радикса.
   Смята се, че картите на възвръщането на определена планета съдържат информация за времето, необходимо за нейното обхождане на зодиакалния кръг. Например революцията на Слънцето говори за събитията от годината, в която се случва; Революцията на Луната конкретизира събитията от месеца и т.н. Има три основни мнения за "обвързването" на информацията от революцията с периодите на живот на родения:

    Някои астролози смятат, че моментът на революция е кулминацията в цикъла на планетата, точната среда на нея; така че революционната карта съдържа информация за периода от последното противопоставяне на планетата до рожденото ѝ положение до следващата ѝ опозиция. Така че картата на слънчевата революция започва да работи шест месеца преди рождения ден (в момента на революцията) и престава да работи шест месеца след рождения ден.

    Други астролози посочват, че възвратнатата карта - е рождената карта на нов цикъл, транзитът на планетите, според разположението им в радикса, дава нов тласък на проявите на тези планети, така че картата на революцията дава информация за времето на възвръщането до следващия такъв момент. Следователно, картата на слънчевата революция говори за периода от един рожден ден до следващия.

    И накрая, третата група астролози смятат, че възвратната карта се изпълнява на фона по начин, допълващ предишната възвратна карта. Например Солар- картата на слънчевата революция започва да действа в продължение на 1-2 месеца преди деня на раждане, след като по време на революцията набира скорост и е основният показател за следващите 10-11 месеца, но накрая ефектът от тази карта отслабва и се прилага информация вече за следващата революция.

   Няма единодушно мнение между астролозите за географското разположение на възвратните карти. Има три варианта за изграждане на карта:

    за мястото на раждане;
    за мястото, където човекът е точно по време на революцията;
    за мястото, където човекът е прекарал (изпълнява) основната част от периода, определен от картата на революцията.

   Най-често астролозите изчисляват картите за моментите на слънчевите революции (вж. Солар) и революциите на Луната (вж. Лунар).
Вижте също Меркуриар, Венусар, Марсар, Юпитерар, Сатурнар.
   Хороскопите на революциите на бавните планети се използват много рядко. Фактът, че последиците от тези карти са прекалено дълги (около 12 години за Юпитер, приблизително 29,5 години за Сатурн и т.н.), така че информацията, получена от данните за картата, е твърде общо. Освен това нивото на точност на астрологичните изчисления в момента не е толкова голямо, че да се изчисли времето за връщане на бавните планети до секунди; следователно куспидите на домовете в картите на техните възврати могат да бъдат установени само приблизително.
   Във връзка с горното, един много интересен метод за изграждане на специални възвратни карти, използван от Алан Лео: карта, изчислена за деня, когато позицията на планетата е най-близо до рождената и за времето, когато транзитния МС се свързва с рождения МС. От разположението на куспидите в тази карта спрямо рождените домове, както и на планетите в нея, се разглеждат синастричните им аспекти с наталните.  Този метод за изграждане на възвратна карта не се използва широко, главно поради по-малкото количество информация, която може да дадее в сравнение с първия метод - всъщност в картата, изградена възоснова на точно възвръщане на планетите в тяхната рождена позиция, много информация може да бъде получена чрез комбиниран анализ  на домовете от революцията спрямо рождените, както и позицията на планетите в домовете на възвратната карта. Въпреки това, вторият метод има определени предимства при анализа на възврата на бавните планети, защото не се нуждае от точно изчисление времето на транзита на планетата от неговата позиция в радикса - трябва да знаете само деня на събитието.

Солар- Слънчева революция

   От латинския sol - "слънце".
   Хороскоп, построен за времето на точното съединение на транзитното слънце с неговата рождeна позиция. Солар дава информация за събитията през определена година от живота. Анализът на слънчевата революция е една от основните техники за предсказване в астрологията.
   Редица астролози смятат, че най-точна е слънчевата революция, изградена за географско разположение, в което се случва точното възвръщане на Слънцето. Тези астролози посочват дори, че за да се предотврати възможността за негативни тенденции, да се посрещна рожден ден в специално подбрано място, където планетите ще са разположени в домовете по най-благоприятния начин. Други астролози обаче отхвърлят възможността за подобна корекция. Основните моменти в анализа на Солар са:

    анализ на положението на куспидите на домовете от слънчевата карта в домовете на рождения хороскоп; особено ценна информация дава позицията на ъглите на слънчевата карта; най-важни са годините, в които ъгловите точки на слънчевата революция и радикса съвпадат;

    отчитане на зодиакалните знаци, в които попадат домовете на слънчевия възврат (особено ъгловите);

    анализ на позицията на слънчевите планети в домовете на солара и техните аспекти (преди всичко, конфигурациите на аспектите); Най-важни са планети в ъглов дом ; информацията за позицията на планетите в знаците е по-малко значима (обаче, мястото на планетите в техните домове, признаци на екзалтация, падение или изгнание е от значение);

    синастични аспекти на слънчевите планети с планетите на радикса; особено важна роля играят съединенията; във връзка с това, Юнктин посочва: "Аспектите между планетите на радикса и планетите в солара се отнасят до събития, причините за които предшестват тази година, докато аспекти в солара, без връзка с аспекти в радикса, представляват събитие, свързано с причината, разположена някъде в бъдеще" ;

    свързване на ъгловите точки на слънчевата революция с планетите на радиуса.

   Много астролози уточняват времето на събитията през годината, описана от солара, като използват прогресия на соларната карта прогресия  (напр. "1 денонощие за година") и дирекции (1 ° = 1 ден, 59'08 "= 1 ден, 1 ° = 4 ден, и т.н.) или други прогностични методи, например, френският астролог Морис Прива е предложил да се използва възвръщането на Луната на мястото ѝ в солара за всеки месец от годината . Въпреки това, повече се съчетава разглеждането на Солар с разглеждането на месечния Лунар.
 Вижте също Месечен солар, както и Прогресивен солар.

Лунар- карта на лунната революция

  От латински lunaris - "лунна".
Хороскоп, построен по време на точния съвпад на транзитна Луна с рождената ѝ позиция. Лунар дава информация общо за събитията и  емоционалния фон през даден месец от живота на родения. Като цяло, Лунар се анализира на принципи, подобни на анализа на слънчевата революция.

Меркуриар

   Карта на възврата на Меркурий. Тълкува се в съответствие с принципите, подобни на принципите на анализа на слънчев възврат. Меркуриар съдържа информация, свързана със сферите, управлени от Меркурий: комуникация, контакти, реч, интелектуална дейност, обмен, търговия, информация, средствата за комуникация, средства за пътуване, пътуване, обучение и т.н. Много астролози пренебрегват построяването на възвратна карта на Меркурий, въпреки че Меркуриар може да предостави ценна информация по горепосочените въпроси, особено ако в рождената карта Меркурий е силно изразен (явява се управител на хороскопа, диспозитор на слънце или на стелиум от планети, образува множество аспекти и т.н.)Можете да използвате завръщането на Меркурий, за да научите повече за писането, ученето, говоренето, движенията, кратките пътувания и въпроси, свързани с младите хора. Ако едно лице ще започне курс на обучение, завръщането на Меркурий ще покаже лекотата или трудността на това по време на периода на възръщане. Продължителността на този период е приблизително дванадесет месеца.


Венусар

   От латински Venus - "Венера".
   Карта на революцията на Венера. Интерпретира се според същите принципи като Солар, с единствената разлика, че Венусар повече се занимава с въпроси, свързани с темите, които са по Венера: любовта, изкуството, възприятие, материална сигурност и доходи, в зависимост от предпочитанията, естетически вкус, взаимоотношения с партньори и други подобни. Много астролози пренебрегват построяването на Венусар, въпреки че може да осигури ценна информация по посочените въпроси, особено ако рождената Венера е силно изразена (явява се управител на хороскопа, намира се в своя знак или в екзалтация, образува голям брой аспекти и т.н.).Целта на възвръщането на Венера е да изучава въпроси на лични взаимоотношения или взаимоотношения с колеги, въпроси за парите или самооценка. Завръщането на Венера е много полезно за отговорите на такива въпроси: "Кога ще започна някаква връзка?" , Периодът на нейната ефективност е приблизително дванадесет месеца.


Марсар

Карта на революцията на Марс. Интерпретира се според същите принципи като Солар, с тази разлика, че Марсар се отнася до въпроси, свързани астрологично със смисъла на Марс: активна реализация, труд, конфликти, агресия, борба, енергия, спорт, военното дело и др Много астролози пренебрегват построяването на Марсар, въпреки това, той може да предостави ценна информация по горепосочените въпроси, особено ако рожденият Марс е силно изразен ( владетел на хороскопа, диспозитор на ключови планети, намиращи се в своя обител или екзалтация, голям брой аспекти и т.н.). Имайте предвид, че времето на действие на Марсар е приблизително два пъти по-голямо от действието на слънчевата революция (това се дължи на разликата в периода на завъртане на Марс и Земята около Слънцето). Целта на възвръщането на Марс - изучава енергията за начинания, важните периоди за постижения на спортистите, времето на висока сексуална активност, раждаемост. Периодът за възвръщане на Марс е около две години и половина.


Юпитерар, Юпитериар

   Карта на революцията на Юпитер. Интерпретира се според същите принципи като Солар, с единствената разлика, че Юпитерар се занимава с въпроси, свързани астрологически с темите на Юпитер:  експанзия, социални дейности, разширява хоризонтите на дейност и познание, философия, религия, духовно развитие, покровителство, пътуване и други подобни. Много астролози пренебрегват възврата на Юпитер. Това се дължи главно на факта, че Юпитерар действа твърде дълго (около 12 години), и следователно информацията, получена от тази карта, е твърде обща. На второ място, нивото на точност на астрологичните изчисления в момента не е толкова голямо, че да се изчисли времето за връщане на бавните планети в рамките на секунди; поради това куспидите в картата на Юпитер може да се установят само приблизително. Въпреки това, този проблем може да бъде решен с помощта на техника, която изисква само определяне на деня, в който Юпитер се връща към своето рождено място: според тази техника, картата се построява не спрямо времето, когато транзитният Юпитер застане върху рождения, а за момента когато транзита на МС съвпадне със своето положение в наталната карта. Целта на възвръщането на Юпитер е да изучавате областите на живота си, в които ще се развивате, областите на обучение или изследвания.


Сатурнар

   Карта на Сатурнова революция. Интерпретира се според същите принципи като Солар, с единствената разлика, че Сатурнар се занимава с въпроси, свързани астрологично със смисъла на Сатурн: структура, концентрация, дисциплина, съсредоточаване, задълбочени размишления, външни ограничения, отговорност и т.н.
   Много астролози пренебрегват построяването на Сатурнар. Това се дължи главно на факта, че неговото действие е твърде дълго (прибл. 29,5 години), и следователно информацията, получена от картата, е твърде обща. На второ място, нивото на точност на астрологичните изчисления в момента не е толкова голямо, че да се изчисли времето за връщане на бавните планети в рамките на секунди; поради това куспидите в Сатурнар могат да бъдат установени само приблизително. Въпреки това, за възврата може да се използва техника, при която картата се построява не когато транзитен Сатурн съвпадне с рождения, а за времето когато транзитен МС съвпадне с натален.  Общо, възвръщането на Сатурн е коментар за това, което изграждате в живота си. Той показва структурите, в които ще инвестирате енергията си - съзнателно или подсъзнателно.